Hiking in Taipei: Mt Jiantan, Laodifang lookout, and Mt Wenjian